Как да започнем - Добавяне на служители
Добавяне на нов служител

Въведените служители на фирмата се показват в таблица Лица от Основната форма на програмата. Всеки запис от тази таблица представлява едно регистрирано лице в системата. За да добавите ново лице, щракнете с десен бутон на мишката върху таблица Лица и от появилото се контекстно меню изберете Добави.

Таблица Служители

Ще се появи форма Личен картон, в която се въвеждат данните за новото лице:

Личен картон на служител
* за да разгледате папките, щракнете върху тях

Обърнете внимание на следните полета от тази форма:

  • папка Лични данни - полетата във връзка с адреса на лицето (Област, Община, Район, Населено място, Адрес, Пощенски код) се използват при попълване на Декларация обр.№ 1 за НАП.
  • папка Служебни данни - секцията Стаж се използва при изчисляване на допълнително възнаграждение за клас (за трудов стаж и професионален опит).
  • папка Достъп през Web - използва се за задаване на потребителско име, парола, роля и други данни необходими за достъпа на служителя до Web модула на програмата.

След като приключите с въвеждане на информация за служителя, натиснете бутона Запис и след това Изход. Картонът на служителя се добавя като нов запис в таблица Лица. Ако желаете в последствие да изтриете или промените данните за даден служител, маркирайте записа, щракнете с десен бутон на мишката и от появилото се контекстно меню изберете съответно Изтрий или Редакция

Виж още:
Добавяне на договори