Как да започнем - Добавяне на фиш
Добавяне на първоначален фиш за заплата
Работни заплати

Тази част от Основната форма служи за работа с фишовете за заплати към избран трудов договор на лице от таблица Служители. Състои се от три отделни таблици – Фишове, Начисления и Удръжки.

Всеки запис от таблица Фишове представлява един фиш за заплата за даден месец. Когато маркирате запис от нея, в другите две таблици се зареждат всички начисления и удръжки по този фиш. Всеки запис от таблица Начисления или таблица Удръжки представлява едно разплащателно перо от избрания фиш за заплата.

За да добавите фиш за заплата на едно лице, маркирайте записа на въпросното лице в таблица Лица, изберете трудов договор на лицето от таблица Договори, щракнете с десен бутон върху таблица Фишове и от появилото се контекстно меню изберете Добави.

Ще се появи форма Фиш за заплата, в която се въвеждат данните за новия фиш:

Фиш за заплата
* за да разгледате папките, щракнете върху тях

Тази форма служи за добавяне на първия фиш на служителя в системата. След Активиране на следващ месец, програмата автоматично прехвърля и преизчислява фиша за работна заплата в новия месец. Обърнете внимание на следните полета от тази форма:

 • Фиш за месец, Начислен през месец и Изплатен през месец
  Посочването на месец в полета Начислен през месец / Изплатен през месец оказва пряко влияние върху поле 8. Вид плащане  на Декларация Обр.6, напр.:
  • ако във фиша за месец 07.2012, посочите начислени и изплатени в месец 07.2012, поле 8. Вид плащане на Декларация Обр.6 ще е с код 3 (изплатено възнаграждение) и ще трябва да я създадете в месец 07.2012;
  • ако във фиша за месец 07.2012, посочите начислени и изплатени в месец 08.2012, поле 8. Вид плащане на Декларация Обр.6 ще е с код 3 (изплатено възнаграждение), но ще трябва да я създадете в месец 08.2012;
  • ако във фиша за месец 07.2012, посочите начислени в месец 07.2012 и изплатени в месец 08.2012, поле 8. Вид плащане на Декларация Обр.6 в месец 07.2012 ще е с код 2 (начислено, но неизплатено възнаграждение), а Декларация Обр.6 в месец 08.2012 ще е с код 3 (изплатено възнаграждение).
 • Социално осигурен и Здравно осигурен - в зависимост от това какъв вид осигурен е избран в тези полета, се определя размерът на вноските за социално и здравно осигуряване по този фиш;
 • Допълнителни възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит - използват се за изчисляване на допълнително възнаграждение за клас (за трудов стаж и професионален опит);
 • В поле Шаблон за генериране на фиш се избира шаблонът, който ще бъде използван за автоматичното добавяне на разплащателни пера във фиша. Шаблоните (преди 60г. и след 60г.) включват най-често използваните разплащателни пера за изготвяне на фиш за заплата.

След като приключите с въвеждането на информация във фиша за заплата, натиснете бутона Запис и след това Изход. Фишът се добавя като нов запис в таблица Фишове. Програмата автоматично добавя в таблица Начисления и таблица Удръжки разплащателните пера, които включва избраният шаблон за генериране на фиш.

Добавяне на допълнителни разплащателни пера във фиш за заплата

За да добавите допълнително разплащателно перо във фиша за заплата, маркирайте записа на въпросния фиш в таблица Фишове. След това щракнете с десен бутон върху таблица Начисления или таблица Удръжки и от появилото се контекстно меню изберете Добави.

Работни заплати

Зарежда се форма Разплащателно перо, от която се въвеждат данните за новото перо. Ако желаете впоследствие да изтриете или промените данните за разплащателно перо от фиш за заплата, маркирайте записа за него, щракнете с десен бутон и от появилото се контекстно меню изберете съответно Изтрий или Редакция. Следващите примери илюстрират добавяне на най-често използваните разплащателни пера:

 • Добавяне на Платен отпуск - от поле Код перо на форма Разплащателно перо  избере кода на платеният отпуск. Въведете периода и изберете година, за която се отнася;

  За по-лесно въвеждане на периода, можете да използвате календара в дясно на формата.

 • Добавяне на Болничен - в поле Код перо на форма Разплащателно перо  изберете кода на болничният. Въведете периода на отсъствието и маркирайте нужните полета.

  За да въведете данните за болничният лист, поставете в полето Опис и натиснете бутона . Въведете данните за болничният лист и натиснете бутона в описа, за да добавите и съответните приложения. След като приключите с въвеждане на данните бутона ОК.

 • Добавяне на Аванс - в таблица Удръжки щракнете с десен бутон на мишката и изберете Добави. В поле Код перо на форма Разплащателно перо  изберете кода на аванса и попълнете необходимите полета. В случай, че желаете аванса да има осигуровки (облагаем), поставете в полето облагаема сума.

По същият начин можете да добавите и други допълнителни разплащателни пера във фиша на лицето. В случай че искате да създадете допълнителни разплащателни пера, може да го направите от меню Настройки > Работни заплати > Разплащателни пера.

Виж още:
Добавяне и настройка на графици